Lütfen bekleyiniz...

Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

20.05.2021 / Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994) 03.02.2021 / Kooperatif Adına Kayıtlı Olan Arsanın İkinci Bir Kooperatife Satılması Halinde Harç Muafiyeti Hakkında Özelge 03.02.2021 / Kooperatif Tarafından Organize Sanayi Bölgesi Kurulmak Amacıyla Yapılacak Taşınmaz Alımları Sırasında Tapu Harcı Ve KDV Istisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında Özelge 03.02.2021 / Yapının Yıkılarak Olusturulan Yeni Yapıda, Maliğe Tesis Edilmiş Olan Bağımsız Bölümün, Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İşi Yüklenen Müteahhite Temliği Sonrasında İlk Satışında Harç İstisnası Hakkında Özelge 03.02.2021 / Tapu Ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı İşi Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmenin İş Ortaklığına Devrine İlişkin Düzenlenen Devir Sözleşmesinin 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Üncü Maddesi Kapsamında Düzenlenmesinden Noter Harcı Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge 03.02.2021 / Mirasçının, Miras Kalan Taşınmazdaki Payına Ait Kuru Mülkiyeti Üzerinde Bırakıp İntifa Hakkını Diğer Mirasçıya Devretmesi Sırasında Uygulanacak Tapu Harcı Oranı Hakkında Özelge 03.02.2021 / Kira Sözleşmesinin Mahkeme Kararına İstinaden 1606 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesine Göre Harçlardan Muaf Kurum Yerine Şirket Tarafından Tapuya Şerh Verilmesi İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge 03.02.2021 / 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisi, Noter Harcı Ve BSMV Uygulaması Hakkında Özelge 03.02.2021 / Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Tevhid (Birleştirme) İşleminin Tapu Harcı İstisnası Hakkında Özelge 03.02.2021 / Diğer Hissedarlardan Hisselerini Satın Alan Müteahhitin Taşınmazın Tamamını 3. Kişiye Satmasında 6306 Saylı Kanun Kapsamında Harç Istisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>